Жилищни сгради

11 / 08 / 2018

Горна баня

Резиденция 

"Горна баня"

Главен проектант:            арх. Г. Савов 

София

Еднофамилна къща

Драгалевци

17 / 05 / 2019

Главен проектант:           арх. Г. Савов

Благоевград

къща "Скребатно"

11 / 08 / 2004

Главен проектант:          арх. Н. Симеонов

София

Многофамилна

жилищна сграда

кв. Бъкстон

24 / 04 / 2019

Главен проектант:          арх. Г. Савов

арх. Е Иванов

11 / 06 / 2006

София

Многофамилна

жил. сграда в

кв. Овча купел

Главен проектант:                арх. Г. Савов

11 / 03 / 2008

София

Многофамилна

жил. сграда в

кв. Люлин

Главен проектант:                арх. Д. Дечев

11 / 03 / 2008

Варна

Многофамилна

жил. сграда на 

"Варна 1"

Главен проектант:                арх. Д. Дечев

17 / 05 / 2008

София

Многофамилна

жил. сграда в

кв. Драгалевци

Главен проектант:            арх. Д. Дечев

Панчарево

жилищен

комплекс

"Кристал Бел"

18 / 02 / 2007

Главен проектант:          арх. Н. Симеонов

24 / 04 / 2008

София

Многофамилна

жил. сграда 

"OMV"

Главен проектант:                арх. Г. Савов

арх. А. Тачев, арх. Ю. Тачева