Жилищни сгради

11 / 06 / 2019

София

Многофамилна 

жилищна сграда

Главен проектант:                   арх. Г. Савов

11 / 08 / 2018

Горна баня

Резиденция 

"Горна баня"

Главен проектант:                  арх. Г. Савов

арх. М. Василева, арх. М. Кимрянова 

арх. инж. А. Андреев,

11 / 06 / 2016

София

Многофамилна

жил. сграда в 

кв. Овча купел

Главен проектант:                  арх. Г. Савов

арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх арх